Begeleiding

Graag kijk ik samen met jou welke begeleiding past. Dit kan ritueelbegeleiding zijn, maar ook (volledige) uitvaartbegeleiding. Ook voorgesprekken bij een naderend overlijden zijn mogelijk. Zou je graag nog een ritueel voor het overlijden doen (afscheid of dankbaarheid bijvoorbeeld) dan kun je mij ook hiervoor vragen. Daarnaast kan er de behoefte bestaan een herdenking samen vorm te geven, omdat je niet bij een afscheiddienst kon zijn of omdat je graag nog eens aandacht aan dit verlies wilt geven.

"Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk." Khalil Gibran